Produk

Taspen Bright Life

Taspen Bright Life

Produk yang memberikan perlindungan jiwa selama 10 Tahun dengan  masa pembayaran premi selama 8 Tahun dan pengembalian premi 100% di akhir masa asuransi.